Ord och Analys
  Arbets- och
  uppdragsgivare

Som journalist och nyhetsreporter har jag arbetat för svensk dagspress; bland annat Blekinge läns tidning, Göteborgsposten, Jönköpingsposten, Kristianstadsbladet samt magasin, bland annat Europaposten. Jag har också gett ut en bok om whistleblowing i EU-administrationen; Tystnadens Europa på Celanders förlag, 2012

Som pressinformatör, utredare, kommunikatör och webbredaktör har jag gjort uppdrag för/haft anställning hos Europaparlamentet Bryssel, i flera omgångar; Länsstyrelsen i Västra Götaland, Banverket, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Exempel på utredningsarbete: kunskapsinsamling/bearbetning av text till hemsidor (ex valdinararelationer.se); administrativt utredningsarbete (organisationsutveckling och rekrytering) för Handelshögskolan Göteborg.