Tystnadens Europa

om whistleblowing, korruption och urholkad demokrati i Bryssel| Start   | Boken   | Författaren   | Mottagande   | Kontakt   |Helle Lyrstrand Larssen är journalist och författare, med bakgrund som webbredaktör på Europaparlamentet. Det här är hennes debut som författare. Läs mer på
Web:   www.ordochanalys.se