Tystnadens Europa

om whistleblowing, korruption och urholkad demokrati i Bryssel| Start   | Boken   | Författaren   | Mottagande   | Kontakt   |

Kontakta författaren:

Helle Larssen
Ord&Analys
Kennedygatan 16a
SE - 414 73 Göteborg
Sverige
Tel   0709-495252

E-mail: helle@ordochanalys.se

Web:   www.ordochanalys.se
Beställ boken:

Celanders Förlag

Vårvädersvägen 4B
SE - 222 27 Lund
Sverige
Tel   046-373740

E-mail: order@celanders.se

Web:   www.celanders.se